Tin tức

Tin tức là mối quan tâm của tất cả mọi người. Tùy theo nhu cầu thông tin mà người ta đọc tin theo các chủ đề khác nhau: Thời sự, pháp luật, đời sống, kinh doanh, thể thao, thời tiết… Tin tức phản ánh những sự kiện mới xảy ra, đang xảy ra, sắp xảy ra có tầm quan trọng đối với xã hội

TIN VẮN:

Thông báo một cách ngắn gọn nhất về sự kiện xảy ra hàng ngày hàng giờ trong đời sống với  độ dài chỉ  khoảng từ 30 đến 60 chữ.

TIN NGẮN.

Chủ yếu phản ánh những thông điệp đặc trưng về nội dung, hình thức của bản thân sự kiện thời sự. Nó có thể dao động từ 60 chữ đến gần 100 chữ

CHUYÊN SÂU:

Đây Là tin có chiều sâu, dung lượng lớn. Phản ánh trình độ nhận thức sâu về sự kiện thời sự, khám phá các bình diện khác nhau. Tin sâu thường viết thành từng kỳ, dưới 400 từ

CÁC THỂ LOẠI TIN KHÁC

TIN TƯỜNG THUẬT:

Thể loại này thuật lại sự kiện theo quá trình diễn biến của nó. Phản ánh các sự kiện thời sự quan trọng. Nó có thể dài tới gần 200 chữ.

TIN TỔNG HỢP:

Đây là thể loại viết từ những thông tin thu thập được từ nhiều nguồn. tin nhanh, tư liệu, tuyên bố, họp báo… Thông tin phong phú hơn so với tin sâu.

Các thông luôn được cập nhật liên tục, đảm bảo tính thời sư xuyên suốt